Aleksa Jovanović Advokat

Aleksa Jovanović

Advokat

Adresa

Generala Petra Aračića 4a/2, Pančevo, 26000

E- mail

office@jovanoviclegal.com

Pravna lica

Privredno pravo

Iskustvo stečeno u vodećim advokatskim kancelarijama u zemlji uz rad na izazovnim projektima i slučajevima iz privrede čini našu kancelariju kompetentnom da pruži pravnu pomoć na profesionalan, pouzdan i efikasan način. Izrada pravnih mišljenja, dnevno savetovanje i zastupanje domaćih i stranih privrednih subjekata zahtevaju temeljan pristup uz poznavanje propisa, sudske prakse i razumevanja biznisa. U zavisnosti od potreba klijenata u prilici smo da brzo formiramo tim koji će odgovoriti na sve zahteve konkretnog projekta. Glavne usluge iz oblasti privrednog prava su sledeće:

 • izrada i analiza ugovora, kao i zastupanje u pregovorima
 • osnivanje i restrukturiranje privrednih društava i ostalih poslovnih subjekata
 • savetovanje u vezi sa dnevnim korporativnim pitanjima
 • pravni due dilligence
 • usklađivanje poslovanja sa važećim propisima
 • izrada internih akata privrednih društava
 • zastupanje u postupcima stečaja i likvidacije

Rešavanje sporova

Orijentisanost na uspeh u sporu uz razumevanje potreba klijenata čine srž naše prakse u ovoj oblasti. Iskustvo u privrednim sporovima i imovinskim sporovima velike vrednosti zajedno sa konstantnim praćenjem sudske prakse i usavršavanjem pruža nam mogućnost da izaberemo prikladnu strategiju i postavimo temelje za uspešno zastupanje u svakom pojedinačnom slučaju. Usluge iz oblasti rešavanja sporova odnose se na:

 • zastupanje u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima pred sudovima Republike Srbije
 • zastupanje u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije
 • zastupanje u arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim arbitražama

Radno pravo

Proliferacija propisa, podzakonskih akata, pravnih mišljenja i sudske prakse čine ovu vitalnu oblast izazovnom sa aspekta pravne službe poslovnih subjekata. Tu smo da vam olakšamo snalaženje u ovoj pravnoj oblasti i ponudimo idealno rešenje za vaše nesmetano poslovanje. Neke od usluga koje nudimo u ovoj oblasti odnose se na:

 • savetovanje u vezi sa pitanjima iz radnih odnosa
 • zastupanje u radnopravnim sporovima
 • izrada kompletne radnopravne dokumentacije (kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, svih drugih opštih akata, kao i ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata)
 • otpuštanja i restrukturiranje
 • pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zdravlja na radu
 • asistencija u pribavljanju radnih dozvola za strane državaljane

Nepokretnosti

Ekspanzija tržišta nekretnina, česte i značajne promene propisa o izgradnji i prenosu i upravljanju nepokretnostima i posledice ne tako dobro sprovedene tranzicije na tržišnu ekonomiju čine pravnu pomoć u ovoj oblasti neophodnom. Uz razumevanje tržišnih potreba i ciljeva naš tim je u mogućnosti da izađe u susret visokim očekivanjima klijenata iz oblasti građevine.  Glavne usluge iz oblasti nepokretnosti i građevine su sledeće:

 • pravna analiza i provera nepokretnosti
 • sastavljanje ugovora o prometu nepokretnostima
 • zastupanje u postupku ozakonjenja objekata
 • zastupanje u postupcima pred katastrom i ostalim organima uprave
 • zastupanje u sporovima pred sudom u vezi sa nepokretnostima

Poresko pravo

Potreba za stalnim praćenjem propisa, podzakonskih akata, mišljenja relevantnih organa i razumevanje kompleksnih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja čine oblast poreskog prava jednom od najtežih za praktikovanje. Naš tim u saradnji sa stručnjacima koji su godinama sticali iskustvo u vodećim svetskim konsultantskim kompanijama iz oblasti poreskog savetovanja pruža efikasnu i pouzdanu pravnu pomoć iz poreskog prava. Usluge koje pružamo odnose se na:

 • poresko savetovanje i poreska optimizacija poslovanja
 • zastupanje u postupcima pred poreskim organima
 • zastupanje u poreskim upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije
sr_RSSerbian