Aleksa Jovanović Advokat

Aleksa Jovanović

Advokat

Adresa

Generala Petra Aračića 4a/2, Pančevo, 26000

E- mail

office@jovanoviclegal.com

Fizička lica

Radno pravo:

Promene izazvane dešavanjima na tržištu radne snage, sve kompleksniji propisi u oblasti radnih odnosa uz zloupotrebu dominantnog položaja od strane određenih poslodavaca dovode do sve veće potrebe za pružanjem stručne pravne pomoći u ovoj oblasti.  Tu smo da zaštitimo sva prava radnika na profesionalan i efikasan način. Neke od usluga koje pružamo iz oblasti radnog prava odnose se na:

 • zastupanje zaposlenih u postupcima pred poslodavcem i sudovima
 • ostvarivanje prava zaposlenih povodom neisplaćenih zarada, naknada troškova, nezakonitog prestanka radnog odnosa, poništaja aneksa ugovora o radu, naknade štete zbog povreda na radu
 • zaštita od mobinga i diskriminacije, zastupanje u disciplinskom postupku
 •  savetovanje u vezi sa pitanjima iz radnih odnosa

Nepokretnosti

Ekspanzija tržišta nekretnina, česte i značajne promene propisa o izgradnji i prenosu i upravljanju nepokretnostima i posledice ne tako dobro sprovedene tranzicije na tržišnu ekonomiju čine pravnu pomoć u ovoj oblasti neophodnom. Naš cilj je da zamršenost propisa u ovoj oblasti objasnimo tako da svakome budu jasna njihova prava i obaveze, te da ishodujemo najbolje rešenje za vaše probleme.  Glavne usluge iz oblasti nepokretnosti su sledeće:

 • pravna analiza i provera nepokretnosti
 • sastavljanje ugovora o prometu nepokretnostima 
 • zastupanje u postupku ozakonjenja objekata
 • zastupanje u postupcima pred katastrom i ostalim organima uprave
 • zastupanje u sporovima pred sudom u vezi sa nepokretnostima

Ugovorno pravo:

Kvalitetan ugovor uz postojanje pune svesti o pravima i obavezama ugovornih strana mogu preduprediti nastanak spora i na taj način uštedeti sredstva za obe strane. Uz vas smo od početne faze pregovora do zaključenja ugovora kako bismo obezbedili vašu pravnu sigurnost. Iskustvo koje posedujemo u oblasti ugovornog prava garantuje stručnu i savesnu pripremu koja vam je neophodna pri sklapanju novih pravnih poslova. Iz ove oblasti pružamo sledeće usluge:

 • analiza i izrada svih vrsta ugovora povodom raspolaganja imovinom
 • zastupanje u pregovorima povodom prodaje, zakupa i ostalih ugovora
 • zastupanje pred sudovima u parničnim, izvršnim i vanparničnim postupcima povodom svih vrsta ugovora, naplate dugovanja i naknade štete

Porodično i nasledno pravo:

Danas je lako razvesti se, ali uprkos tome nikada više nije postojalo nedoumica i složenih pravnih problema u porodičnim odnosima. Deoba zajedničke imovine, bilo sporazumna ili pred sudom, zahteva pedantan pristup od strane pravnih stručnjaka. Interesi dece i roditelja, određivanje modela viđanja dece i određivanje visine novčane obaveze kod izdržavanja dece predstavljaju osetljiva pitanja koja zahtevaju multidisciplinaran pristup i maksimalnu posvećenost. Složenost naslednopravnih sporova iziskuje dobro poznavanje materije i stavove sudova. Tu smo da vam pružimo pouzdanu pravnu pomoć u oblasti porodičnog i naslednog prava. Usluge koje pružamo iz navedenih oblasti odnose se na:

 • sastavljanje predbračnih ugovora
 • razvod braka
 • podela zajedničke imovine
 • vršenje roditeljskog prava i zakonsko izdržavanje
 • sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine
 • ostavinski postupak i naslednopravni sporovi

Sportsko pravo:

Kratak radni vek sportista, mogućnosti zadobijanja povreda, uz specifične propise u ovoj oblasti čine neophodnom pravnu podršku profesionalnim sportistima kako bi se izvukao finansijski maksimum u karijeri. Tu smo da vam pružimo podršku savetovanjem i utuživanjem neiplaćenih novčanih naknada. Neke od usluga koje pružamo iz oblasti sportskog prava odnose se na:

 • zastupanje sportista u disciplinskim postupcima i pred arbitražama
 • pravna podrška u pregovorima povodom transfera igrača
 •  pravno savetovanje sportista
 • sastavljanje ugovora u sportu, poput ugovora o angažovanju trenera, menadžerskih ugovora, itd.

Poresko pravo:

Potreba za stalnim praćenjem propisa, podzakonskih akata, mišljenja relevantnih organa i razumevanje kompleksnih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja čine oblast poreskog prava jednom od najtežih za praktikovanje. Naš tim u saradnji sa stručnjacima koji su godinama sticali iskustvo u vodećim svetskim konsultantskim kompanijama iz oblasti poreskog savetovanja pruža efikasnu i pouzdanu pravnu pomoć iz poreskog prava. Usluge koje pružamo odnose se na:

 • poresko savetovanje i poresku optimizaciju
 • zastupanje u postupcima pred poreskim organima
 • zastupanje u poreskim upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije
sr_RSSerbian